728 x 90

Vabilo na redni občni zbor

Kolesarsko društvo CALCIT KAMNIK vabi vse svoje člane in podpornike društva na redni občni zbor, ki bo v četrtek, 10.januarja 2018 ob 19.00 uri v gostilni pri Orlu.

Dnevni red:
1. Uvod in določitev delovnega predsedstva občnega zbora (predsednik, overovitelja in zapisnikar).
2. Poročilo o delu in aktivnostih društva v letu 2018.
3. Poročilo o finančnem poslovanju društva v letu 2018.
4. Predlogi za spremembo statuta in potrditev sprememb statuta.
5. Razpustitev organov društva in volitve novih organov društva.
6. Predstavitev in potrditev programa dela za leto 2019.
7. Druga vprašanja in pobude.

Glasovalno in volilno pravico imajo vsi polnoletni člani društva s plačano članarino v letu 2018.

Vljudno vabljeni.