728 x 90

Upravni odbor

Člani UO so:

Ciril Grkman (predsednik)

Janez Vovk (podpredsednik)

Petra Kranjec

Katarina Guzej

Boštjan Hribovšek

Boštjan Trstenjak in

Sandi Auer.