728 x 90

Razpis kandidacijskega postopka in volitev za člane v organe kluba

Kolesarsko društvo Calcit Kamnik objavlja razpis kandidacijskega postopka in volitev za člane v organe kluba. Rok za oddajo posameznih kandidatur je petek, 14. december. Volitve bodo v četrtek, 10. januarja 2019, ob 19. uri v gostilni pri Orlu.

 

KD Calcit Kamnika razpisuje kandidacijski postopek za članstvo v naslednjih organih kluba:

 • upravni odbor,

 • nadzorni odbor,

 • disciplinska komisija,

 • organizacijski odbor,

 • strokovni odbor,

 • predsednik kluba.

 

Na razpisano mesto lahko kandidirajo vsi polnoletni člani Kolesarskega društva Calcit Kamnik.

 

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek,

 • datum in kraj rojstva,

 • naslov stalnega prebivališča,

 • navedbo mesta na katerega član kandidira.

 

Kandidature se oddajo:

 • po pošti na naslov: KD Calcit Kamnik, Cankarjeva 3, 1241 Kamnik - s pripisom Kandidatura

 • po elektronski pošti na naslov: info@calcit-bike.com